NETWORTH

Renate Reimann-Haas

Renate Reimann-Haas

Šéfredaktor: Emily Wilcox, Klebety So Skúsenosťami E-Mailom

Renate Reimann-Haas Čistá hodnota: Renate Reimann-Haas je nemecký podnikateľ, ktorý má čistú hodnotu 3,5 miliardy dolárov. Rovnako ako ostatní členovia rodiny Reimann, Renate je bohatstvo v úzkom vzťahu so značkami, ako sú parfumy Calvin Klein, topánky Jimmy Choo, kondómy Durex a Peetova káva. Príbeh o príchode rodín k bohatstvu sa datuje do roku 1928, kedy sa chemik Ludwig Reimann rozhodol pripojiť k Johnovi Adamovi Benckiserovi v chemickom priemysle. Približne o dvadsať rokov neskôr, obchod bol prevádzkovaný Albert Reimann Jr., ktorý úspešne viedol firmu až do svojej smrti v roku 1984. Na jeho smrti, to bolo Renate Reimann-Haas, spolu s ďalšími ôsmimi dedičov, zdedí o 11,1% podielu Investmentholding Joh. A. Benckiser s.à.r.l (JAB). Po piatich dedičoch sa však Renate Reimann-Haas a jeho tri súrodenci rozhodli odpredať svoje podiely, získali 95% podiel v investičnej holdingovej spoločnosti so sídlom v Luxemburgu. Avšak ani jeden z dedičov sa nezúčastnil na každodenných činnostiach spoločnosti. Stavajú sa len ako akcionári.

Poslať Váš Komentár